Skip to content

What’s BRAND??? แบรนด์ การสร้างแบรนด์ คืออะไร แล้วทำไมต้องมีแบรนด์ แบรนด์สำคัญแค่ไหน – Brand Meaning #1

“ทุกๆ แบรนด์จะเป็นสินค้าอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่ทุกสินค้าจะมีแบรนด์ได้ ”

Within every brand is a product, but not every product is a brand. – David Ogilvy

วันนี้ถ้าคุณจะเริ่มทำอะไรที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะขายของ เปิดบริษัท ทำเพจ….อย่าลืมทำแบรนด์ด้วย ที่สำคัญแบรนด์ไม่ใช่แค่การสั่งให้ออกแบบโลโก้ แบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้

จากสถานการณ์ในวันนี้คนออกมาทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้น ทั้งจำใจทำ ทั้งอยากทำ ทั้งที่ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำตามๆกัน ทำให้คู่แข่งมีจำนวนมหาศาล การแข่งขันสูงมาก สินค้าและบริการก็จะหาความต่างกันได้น้อยลง การทำสินค้าให้มีคุณสมบัติแตกต่างจนเรียกว่าเป็นสินค้าหนึ่งเดียวในท้องตลาด ต้องเรียกว่ายากมาก หรืออาจจะเรียกว่าไม่มีมากกว่า และคนซื้อก็เลือกได้มากขึ้น มีความภักดีน้อยลง 

วันนี้การทำแบรนด์จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ที่สามารถสร้างความต่าง และมีเอกลักษณ์ เพื่อจะได้มีพื้นที่ของตัวเองในท้องตลาดวันนี้ได้

โดยก่อนหน้านี้เวลาถามคนจำนวนมากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ว่าแบรนด์คืออะไร ก็จะตอบว่าโลโก้ไง แล้วก็จ้างให้คนออกแบบโลโก้ไว้ก่อนแล้ว ได้โลโก้ที่น่ารัก สวยงามสมใจในเวลานั้น ทั้งๆที่โลโก้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้นเอง มันเลยให้การทำแบรนด์หลงทิศหลงทาง เพราะยังไม่ได้วางแนวคิดการสร้างแบรนด์ก่อน ดังนั้นโลโก้ที่สวยเลยใช้ไม่ได้กับแบรนด์ที่ตัวเองต้องการ เพราะไม่สอดคล้องกับทั้งแนวสินค้า หรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย บางสินค้าถึงขั้นไม่เข้ากับประเภทสินค้าไปเลยก็มี ดังนั้นก่อนที่จะทำแบรนด์ว่าทำอย่างไร คงต้องรู้ความหมายของคำ 3 นี้ก่อน คือ

คำที่ 1 : สินค้า – Product – คือ สิ่งใด ๆ ที่สามารถนำเสนอขาย /แลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความจำเป็น ความพึงพอใจ หรือความต้องการของ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ หรือผู้บริโภค จะเห็นว่าสินค้าจะครอบคลุมถึง สินค้าที่จับต้องได้ (Goods) บริการต่างๆ (Service) คน (Person) สถานที่ (Place) ความคิด (Idea)

คำที่ 2 : แบรนด์ – Brand – คือ ความประทับใจ หรือความรู้สึกโดยรวมของสินค้าและการบริการ ที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สินค้า หรือบริการนั้นสื่อออกมา อาจจะจากการโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและการบริการ รวมถึง ประสบการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ จะเห็นว่าแบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบายได้ ให้ความความรู้สึกและสื่อความหมาย

และขออีก 1 คำเพื่อความกระจ่าง

คำที่ 3 : แบรนด์ดิ้ง – Branding – คือ (การสร้างแบรนด์) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของสินค้า กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือการนำภาพลักษณ์ของบริษัทออกไปสู่สายตาของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เพื่อให้โลกรับรู้ตัวตนของแบรนด์และสามารถจดจำได้ว่า Brand ทำอะไรหรือเกี่ยวกับอะไร โดยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถสื่อสารได้ เช่น ตราสินค้า คุณภาพของสินค้า และเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ ทั้ง Online และ Offline เป็นต้น

ซึ่งถ้าคุณทำได้ดี ความหมายที่ดีของแบรนด์ก็จะถูกสื่อสารออกไป ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้ เข้าใจว่าแบรนด์ของสินค้าหรือบริการนั้นดีกว่าหรือแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันอย่างไร และมีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ นั้น

จะเห็นว่า แบรนด์ (Brand) จะใหญ่กว่า หรือเรียกว่าครอบคลุม สินค้า (Product) นั่นหมายถึง ถึงทำแบรนด์ให้ดูดี แต่สินค้าดูไม่ดี ไม่มีคุณภาพไม่ได้ เพราะ คุณภาพเป็นตัวกำหนดพื้นฐานให้แบรนด์ เวลาทำ แบรนด์ดิ้ง (Branding) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อก็จะเป็นไปไม่ได้ เพราะสินค้า (Product) จะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ (Brand) และเป็นส่วนนึงของหลักฐานในการทำ (Branding) ว่าแบรนด์คุณเป็นอย่างไร

ทำไมถึงต้องสร้างแบรนด์ ยังคงเป็นคำถามที่อยากรู้ของพ่อค้าแม่ค้า เป็นจำนวนมาก แต่อย่าลืมว่า แบรนด์ไม่ใช่โลโก้ ดังนั้นถ้าคุณแบรนด์แล้วไม่เห็นเกิดแบบนี้นั้นแปลว่าคุณยังไม่ได้สร้างแบรนด์ เพราะการสร้างแบรนด์จะทำให้เกิด

1. ต่าง เด่น และจำ – ช่วยให้ต่างและเด่นกว่าขายแค่สินค้า สุดท้ายทำให้จำได้

เพราะทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่มีสินค้าและบริการเรียกว่าล้นตลาด ดังนั้นการที่จะสร้างตัวสินค้าให้ต่างอย่างเด่นชัดย่อมเป็นไปได้ยาก การสร้างแบรนด์จะเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความต่างให้กับสินค้าและบริการของเรา การสร้างแบรนด์ให้ต่างก็คือการควานหาจุดเด่นของสินค้าและบริการเรา และสื่อสารออกไป จนทำให้กลุ่มเป้าหมายเราจำเราได้

ถ้าสินค้าและบริการคุณนั้นไม่มีตัวตนหรือไม่ได้รู้จัก / จำไม่ได้ นความนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายเลย วันนี้คุณไม่ทำแบรนด์ไว้ คุณอาจจะได้ลูกค้าแต่ไม่สามารถสร้างการซื้อซ้ำได้เลย เพราะคนจดจำคุณไม่ได้แล้ว

2. อัตลักษณ์เดียว ในการสื่อสาร การออกแบบต่างๆ

เพราะการสร้างแบรนด์คือการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้มีตัวตนที่ชัดเจน นั่นคือ พูดแบบเดียวกัน ตอบแบบเดียวกัน ใช้รูปลักษณะเดียวกัน พูดง่ายๆทุกอย่างที่เป็นการสื่อสารที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็น หรือรับรู้ให้มีลักษณะเดียวกัน ไม่เอารูปแบบของคนอื่นที่คุณคิดว่าดี สวย ดัง แต่ไม่เหมือนสิ่งที่แบรนด์คุณเป็นมาใช้

3. เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ จนสามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่มี Brand ได้ และจนถึงเพิ่มมูลค่าของ Brand / บริษัทได้

เพราะแบรนด์ที่มีการทำที่ดี จะสามารถสร้างภาพจำที่กลุ่มเป้าหมายจดจำทั้งภาพลักษณ์แบรนด์ คุณสมบัติของสินค้าและบริการได้ ซึ่งสิ่งภาพจำ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์แบบนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า และความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการของเราได้ และพอมีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถตั้งราคาขายที่สูงกว่าสินค้าทั่ว ๆ ไป หรืออย่างน้อยก็ไม่ต้องลงไปเล่นในสงครามราคาเมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่มีความโดดเด่นได้

และถ้าแบรนด์คุณยิ่งมีชื่อเสียงดังมาก หรือมีความต้องการสูงมาก ก็ยิ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้อย่างมากมาย เพราะแค่เอาโลโก้หรือชื่อแบรนด์ไปแปะอะไรก็ขายได้ นั่นคือมูลค่าของแบรนด์ที่เลอค่า

4. ขายง่ายขึ้น การตลาดก็ง่ายขึ้น

เพราะกรสร้างแบรนด์ คือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้จำเราได้ เมื่อกลุ่มเป้าหมายจำเราได้  ทำให้เราขายสินค้าได้ง่ายขึ้น นั้นคือการทำการตลาดง่ายขึ้น เพราะแบรนด์ทำให้เราต่าง หรือเด่นกว่าคนอื่นอย่างไร นั่นคือแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเจน จะมีพลังในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและสามารถขายตนเองได้ โดยการตลาดก็สามารถไปเน้นในเรื่องอื่นว่าต้องทำอะไร เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดต่อไป

5. ไม่หลงทางว่าทำอะไร ทำให้ไปในทิศทางเดียวกัน

เพราะแบรนด์ทำให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร ทำแบบไหน ทำอะไรออกไปจะไปในลักษณะเดียวกัน สุดท้ายการมีแบรนด์จะทำให้คนในทีมทำไปในทิศางเดียวกันตามที่แบรนด์วางไว้ เมื่อทีมทำแบบเดียวกันการสื่อสารที่ออกจากทีมก็จะมีรูปแบบเดียวกัน การรับสารของกลุ่มเป้าหมายก็จะไปในทางเดียวกัน สุดท้ายแบรนด์ก็จะมีความแข็งแรง

จะเห็นว่าการทำแบรนด์จะเป็นทางรอดที่ดีของการทำธุรกิจในวันนี้ ยิ่งเริ่มทำได้ก่อน และทำให้ มีเอกลักษณ์ มีตัวตน ที่ชัดเจน มากเท่าไร คุณก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์นั้น และขอย้ำอีกครั้งว่า แบรนด์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเฉพาะแบรนด์ขนาดเล็ก แบรนด์จะรวมถึงเจ้าของหรือผู้ผลิตก็เป็นส่วนประกอบของแบรนด์ด้วยเช่นกัน  

ต้องการคำปรึกษา หรือมีคำถาม ติดต่อที่ Messenger : 527 หรือ Email : 527may27@gmail.com

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *