527 Talk

คุณทราบหรือยังว่า “วันนี้” แบรนด์ของคุณคืออะไรกันแน่ในสายตา หรือความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย หรือในกลุ่มลูกค้าของคุณเอง

รับคำปรึกษา
รับตัวอย่างหนังสือ

เรียบเรียง เรื่องราว
“ความฝัน ความหลงใหล”
ให้เป็น “ความจริง”

แบรนด์ คือเรื่องราว การเสนอประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่องราวของแบรนด์นี้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไร จำเป็นต้องมีเรื่องราวที่เด่นชัด ของแนวคิด ในแง่มุมต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ต้น ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์

บริการของเรา

ทีมงานที่มีความรู้ความเชียวชาญทั้งในเรื่องที่ปรึกษาด้านการวิจัย การสร้างแบรนด์ รวมทั้งการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 

Insight ins

เหตุผลเชิงลึกในเรื่องความต้องการ (need) หรือ consumer insight โดยเน้นในเรื่องการหาโอกาสให้แบรนด์ในการที่จะเติบโตต่อไป

SOS brand checking

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสภาพความคงอยู่ของแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

เพื่อหาตำแหน่งของตนเองในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเหตุผลหรือตัวตนที่เป็นจุดยืนของแบรนด์ตัวเองเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Point of experience

เพื่อตรวจสภาพ Touchpoints ต่างๆ - Brand Audit ที่แบรนด์พยายามสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงข้อเท็จจริง (fact) และเชิงอารมณ์ (emotion)

Build Develop Maintenance and Transform Brand

3 ขั้นตอนในการปรับปรุง หรือพัฒนาแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มด้วยจากความเข้าใจพื้นฐานสุดของแบรนด์ ไปที่กลยุทธ์ และสุดท้ายคือการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ และส่งมอบแบรนด์ให้กับลูกค้า

0
Trusted Clients
0 %
Successful Case
0
Money Case
0
Case Closed

ความชำนาญของเรา

จากประสบการณ์นานกว่า 25 ปี ของเราที่มีในการวิจัยการตลาดและการสร้างแบรนด์ของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กับสินค้าเกือบทุกรูปแบบ ทั้งผ่านยุคตั้งแต่สมัยสินค้าเป็นศูนย์กลาง (Product Centric) จนมาถึงยุคนี้ที่โลกเชื่อมต่อกันจนโลกนี้ไร้พรมแดน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรามีความมั่นใจที่จะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจทุกท่าน ทุกขนาดกิจการ

การวิจัยข้อมูล

การวิจัยของเราไม่ใช่แค่หาคำตอบว่าเป็นอะไร แต่สิ่งที่เราหาคือ – WHY behind WHAT - เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานต่อไป เพราะเราเชื่อว่าทุกธุรกิจ ทุกคำถามจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของลูกค้า – Customize Methodology - เพื่อได้ คำตอบที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ

การวิเคราะห์แบรนด์

วันนี้เราอยู่ในยุคที่แบรนด์ต้องมีอัตลักษณ์ หรือตัวคตนที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่สำหรับเรา แต่ต้องดีพอ หรือเป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์แบรนด์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ให้เกิดสมดุลของแบรนด์ที่เป็นตัวตนในแบบของเรา และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างแบรนด์

เพราะเรารู้ว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้ แต่เป็นการออกแบบองค์ประกอบรวมที่เราจะใช้แสดงตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) ที่ชัดเจน ดังนั้นในการสร้างแบรน์ของเราคือการสร้างตัวตนที่เป็นองค์รวม เพื่อให้แบรนด์มีความชัดเจนและป็นเอกภาพ

Get a Personal Consultation

Office

79/236 M.Tararom (Ram 150) Ramkhamhaeng Rd., Ratchpattana Saphansung Bangkok 10240

Contact

527May27@gmail.com

Open Hours

จันทร์ - ศุกร์
9.00-18.00 น.