Skip to content

10 คำคมที่เป็นแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาแบรนด์ – Brand Building (Quote) #3

แบรนด์สำหรับบางคน อาจเป็นโลโก้ สัญลักษณ์ หรือแม้แต่สโลแกน แต่เหนือสิ่งอื่นใด แบรนด์ คือเอกลักษณ์และชื่อเสียง ภาพลักษณ์เชิงบวกที่เราต้องการเก็บไว้เพื่อก้าวต่อไป

“แบรนด์สำหรับบริษัท ก็เหมือนกับชื่อเสียงของคน คุณได้รับชื่อเสียงมาจากการพยายามทำสิ่งยาก ๆ ให้ดี” หรือพูดง่ายๆคือ “แบรนด์เป็นเอกลักษณ์ของ บริษัท”

A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well. -Jeff Bezos-

เจ้าของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ ควรต้องรู้วิธีกำหนดสร้างและขยายแบรนด์ของตนเป็นอย่างดี ดังนั้นกระบวนการสร้างแบรนด์จึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ เจ้าของแบรน์ต่างๆกำหนดคุณค่าและสาระสำคัญและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความคุ้นเคย และการยอมรับในตลาด

วันนี้ขอเลือกคำคม (Quotes) ที่ยอดเยี่ยม 10 คำคมจากนำร้อยนับพัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสร้างและพัฒนาแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม

Quote #1 

 “Products are made in a factory but brands are created in the mind.”  – Walter Landor – was a renowned brand designer and founder of brand consulting firm Landor.

“สินค้าถูกสร้างในโรงงานแต่ แบรนด์ถูกสร้างขึ้นภายในใจ”

เพราะแบรนด์คือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณ แต่ขึ้นอยู่กับคนที่มองเห็นแบรนด์คุณ ซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งกับแบรนด์คุณ หรือบริษัทของคุณ ดังนั้นคุณต้องมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้คนที่สัมผัสแบรนด์คุณเหล่านี้ได้สัมผัสด้านดีในแบรนด์ของคุณ

คุณเริ่มสร้างประสบการณ์อะไรให้กับกลุ่มเป้าหมายคุณหรือยัง….

Quote #2 

“If people believe they share values with a company, they will stay loyal to the brand.” – Howard Shultz – CEO of Starbucks, businessman and billionaire Howard Schultz is the former CEO of Starbucks and former owner of the Seattle SuperSonics.

“ถ้าวันนี้คุณทำให้ผู้คนเชื่อในคุณค่าของบริษัทคุณ สักวันคนเหล่านั้นจะให้ความภักดีกับแบรนด์ของคุณ”

วันนี้มีคนซื้อสินค้าด้วยเหตุผลในความเชื่อในคุณค่าที่แบรนด์ – บริษัทนั้นเล่าออกมา นั่นหมายความว่าแบรนด์ต้องสามารถทำการโชว์และสามารถบอกคุณค่าผ่านภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่ชื่นชอบในความรู้สึกของผู้คน

แบรนด์คุณสื่อคุณค่าอะไรแก่ผู้คนบ้างหรือยัง…..

Quote #3 

“Your brand is what people say about you when you are not in the room” – Jeff Bezos, Founder of Amazon

“แบรนด์ของคุณคือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงคุณเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้น”

นั่นก็คือการที่เราต้องดูแลแบรนด์เราตั้งแต่ต้นจนจบกระบวน และ ทำให้แน่ใจว่าแบรนด์จะแสดงตัวตน และบอกเล่าประสบการณ์อะไรที่ดีให้กลุ่มคนรับรู้เพื่อที่คนเหล่านี้จะสื่อสารประสบการณ์ที่ดีให้คนอื่นรับรู้แม้ว่าแบรนด์คุณเป็นอย่างไร

This is “brand’s INFLUENCER”

Quote #4

“A great brand is a story that is never completely told.”  – Scott Bedbury , an American branding consultant. He is CEO of Brandstream, a branding firm, and co-founder and chairman of Upstream Research

“แบรนด์ที่ยอดเยี่ยม คือแบรนด์ที่มีเรื่องราวที่สามารถเล่าได้ไม่จบสิ้น”

การที่ผู้คนสามารถพูดเรื่องราวของแบรนด์ได้เรื่อยๆ ก็เปรียบเสมือนแบรนด์นั้นยังมีชีวิต ไม่สลายไป ยังอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่  เหมือนว่าแบรนด์ได้เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปตามธุรกิจ รวมทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าแบรนด์คุณไม่มีการพัฒนา หรืออยู่แบบเดิมยาวนานเกินไป แบรนด์คุณก๋อาจจะสูญพันธ์ไปจากโลกนี้ได้

Quote #5

“Branding is the process of connecting good strategy with good creativity.” – Marty Neumeier, author of “the Designful company”

Author of “The Designful Company” Marty Neumeier is a writer, speaker and expert on topics of branding, design and creativity.

“แบรนด์ คือกระบวนการความสัมพันธ์ที่สอดคล้องที่ดีระหว่าง กลยุทธ์ และ การสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม”

กลยุทธ์ที่ และการสร้างสรรค์ที่ดีคือหนทางที่จะชนะ จากประสบการที่สัมผัสได้ การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดด้วยความมหัศจรรย์ของการสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ จะนำมาซึ่งแบรนด์ที่น่าหลงใหล และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัส

Quote #6

“Your personal brand is a promise to your clients… a promise of quality, consistency, competency, and reliability.” – Jason Hartman, author of “Become the Brand of choice”

“จะเป็นแบรนด์บุคคลที่ดีต้อง รักษาคำสัญญาที่คุณมีต่อลูกค้าของคุณในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ความสม่ำเสมอ  ความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือ”

การที่จะสร้างแบรนด์บุคคลให้เป็นที่ยอมรับ การรักษาสัญญา คือความสำคัญพื้นฐานที่ต้องมี และยิ่งไปกว่านั้นต้องดูแล และ ควบคุมสิ่งที่สัญญาให้ดี ต้องมั่นใจว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไป ดังนั้นคุณต้องรู้จักสร้างสรรค์ ที่จะสร้างประสบการณ์ด้านบวกเพื่อที่จะทำให้คุณค่าของแบรนด์บุคคลนั้นเติบโต

Quote #7

“If people like you they will listen to you, but if they trust you, they’ll do business with you.” – Zig Ziglar , an American author, salesman, and motivational speaker. was a best-selling author and motivational speaker.

“ถ้าคนชอบคุณ เค้าจะพูดคุย และฟังคุณ แต่ถ้าคนที่เข้าเชื่อใจคุณ เค้าจะอยากทำธุรกิจกับคุณ”

เป็นปกติของคนทั่วไปที่จะอยากร่วมงานกับคนที่รู้จัก ที่ชอบ และที่สำคัญ “ไว้ใจ” ดังนั้นการสร้างความไว้ใจคือการเติมเสน่ห์ที่น่าสนใจ ที่ให้สัมผัสได้ ไม่ว่าจะในสื่ออะไร ในกลุ่มลูกค้า หรือจากกลุ่มลูกค้าที่แสดงความไว้ใจ เช่น การรีวิวคอมเม้นท์ ในออนไลน์ ให้แบรนด์ ก็เป็นการเติม และเสริมปัจจัย ความ “ไว้ใจ” ในแบรนด์

Quote #8

“Your brand is the single most important investment you can make in your business.” – Steve Forbes, editor in chief of Forbes Magazine

“แบรนด์ คือการลงทุนทีสำคัญที่สุดอย่างนึงที่คุณควรจะต้องทำในธุรกิจ”

จากความเชื่อที่ว่า การตลาดคือ การวิธีการที่จะทำให้ลูกค้ามาหาเรา แบรนด์ก็คือ สิ่งที่จะช่วยรักษษให้ลูกค้าที่เราหามาอยู่กับเรา การสร้างแบรนด์ คือการลงทุนระยะยาว ที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลให้เป็นรางวัลได้ระยะหลายปีเช่นกัน

Quote #9

“Brand is the sum total of how someone perceives a particular organization. Branding is about shaping that perception.” – Ashley Friedlein , CEO Econsultancy Marketing expert Ashley Friedlein is an entrepreneur, investor, speaker, author and CEO & founder of Guild.

“แบรนด์คือภาพรวมที่ได้จากการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ จากทุกส่วนที่แสดงออกมา การสร้างแบรนด์คือการจัดรูปแบบในความเข้าใจ (การรับรู้) ที่ได้รับจากการแสดงออกมา

ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ หรือแสดงออก คือภาพรวมของประสบการณ์ที่เกิดขึ้น การที่คุณสร้างประสบการณ์อะไรก็จงทำให้คนรับรู้ซะ

Quote #10

“Identity is cause; brand is effect, and the strength of the former influences the strength of the latter.” – Larry Ackerman , a leading authority on organizational and personal identity and the pioneer of Identity-Based Management. He is the founder of The Identity Circle

“อัตลักษณ์เป็นเหตุ แบรนด์เป็นผล ที่แสดงเรื่องราวที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ตั้งแต่อดีต และต่อไปในอนาคต”

อัตลักษณ์ คือเสียงสะท้อนจากภายใน โดยแบรนด์ คือ การแสดงออกที่ให้คนภายนอกรับรู้ ซึ่งการรับรู้เหล่านี้คือการบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการดู การฟัง รวมทั้งความรู้สึกที่ได้จากแบรนด์

The Bottom Line

คำคมต่างๆมีไว้เพื่อให้เห็นว่า การสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่ต้องจริงจัง และทำอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่แบรนด์วางไว้

“Saving the best till last.” นี่อาจเป็นคำพูดของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำของแบรนด์ทำในลักษณะที่ทำให้คนอื่นพูดเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณไม่อยู่ที่นั่น!

Credit ://www.visuable.co/

ต้องการคำปรึกษา หรือมีคำถาม ติดต่อที่ Comment, Messenger หรือ E-mail : 527may27@gmail.com ได้เลยนะคะ

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *