Skip to content

โลโก้ที่แสดงตัวตนเรา……ควรจะเป็นแบบไหน (Step 6 : สร้างแบรนด์ใน 7 ขั้นตอน : สูตรสำเร็จ… ฉบับเร่งรัด) – Brand Building #1.6

อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าโลโก้ คืออะไร Logo มาจากคำเต็ม Logotype คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เกิดจากการการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการ  ให้กับบริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือผู้ผลิต

เคยมีคนถามว่า Logo กับ Brand Identity คือสิ่งเดียวกันหรือเปล่า คำตอบคือไม่เหมือน เพราะ

Brand Identity คือ อัตลักษณ์หรือความเป็นตันตนของแบรนด์ เป็นสิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์

ดังนั้น Logo จึงเป็นเพียงส่วนนึงของ Identity หรือกล่าวอีกนัยนึงว่า “อัตลักษณ์ของแบรนด์” จะบอกตัวตน ว่าเราเป็นใคร ทำอะไร ทำอย่างไร

Quote :

“Your brand identity tells people who you are, what you do, and how you do it” -Anonymous-

อย่างไรก็ตามถึง Logo จะเป็นส่วนนึงของ Brand Identity แต่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในทุกองค์ประกอบ เพราะ บริษัทที่ไม่มีโลโก้ หรือไม่ใส่ใจโลโก้ ก็เหมือนคนที่ไม่มีหน้าตา”

“A logoless company is a faceless man” – David Airey runs an independent branding studio in Northern Ireland, working with clients worldwide to improve their businesses through distinctive, meaningful, and emotive design.

จุดประสงค์หลักของโลโก้คือ การสร้างภาพจำของแบรนด์ที่ทําให้คนอื่นจดจําได้ง่าย สามารถรู้ได้ทันทีว่าโลโก้นี้ คือแบรนด์อะไรเพิ่มความเชือมั่นในตัวแบรนด์ เพิ่มความ Loyalty ของแบรนด์ และที่สำคัญสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้

เคยมีคนกล่าวว่าโลโก้สวยออกแบบไม่ยาก แต่โลโก้ที่ดีที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ได้จริงๆ นี่แหละยาก มีคำกล่าวที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลโก้ว่าคืออะไรได้ดีทีเดียว

ทุกๆโลโก้จะต้องมีเรื่องราว…ก็เหมือนกับทุกธุรกิจที่มีเรื่องราวที่เป็นตัวตนของตัวเองที่จะบอกเล่าออกไป โลโก้จะไม่ใช่จินตนาการแบบสุ่มเอาภาพอะไรก็ได้ กับตัวหนังสืออะไรก็ได้มารวมกัน โลโก้จะมีความหมายมากกว่านั้น เพราะโลโก้จะเป็นเสมือนภาพตัวแทนที่แสดงออกถึงธุรกิจของคุณ”

“Every Logo has a story…. Just like any any business, its logo has its own story to tell. Logo is not just random imagery and typography churned together, its much more than that. It’s a visual representation, an unspoken voice of your business.” -pixelavatar.com

อย่างที่บอกโลโก้ก็เหมือนหน้าร้านที่เป็นหน้าตาของแบรนด์คุณ ดังนั้นหน้าตาที่สวย แต่ไม่มีเอกลักษณ์ ก็ไร้ความหมาย ก็เหมือนกับการทำศัลยกรรมที่ให้เหมือนดาราดัง ยังไงคุณก็จะไม่ใช่ดาราคนนั้น และยังไม่พอ คุณจะไม่เป็นคุณเช่นกัน โลโก้ต้องแสดงเอกลักษณ์ และตัวตนของตนเองจริงๆ ที่ไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่อาจจะสวยเหมือนๆกัน เพราะโลโก้ที่ดีถูกสร้างมา

­_เพื่อให้คนจำแบรนด์คุณได้ที่เป็นแบรนด์คุณ ไม่ใช่แบรนด์ที่โลโก้คล้ายคุณ

_เพื่อให้คนเชื่อมั่นในแบรนด์คุณ ลีกหน่อยอาจจะรักในแบรนด์ของคุณ

_เพื่อให้เกิดความมั่นใจไปถึง คุณภาพ และภาพลักษณ์ในสินค้าของแบรนด์

แบรนด์จะถูกพูดมาจากผลรวมของภาพลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีประสบการณ์จากการได้ยินชื่อ หรือเห็นโลโก้นั่น”

QUOTe :

“Brand refers to the set of characteristics that arise in a customer’s mind when that person hears your name or see you LOGO.” – Bill Chiaravalle –

แทบจะกล่าวได้ว่าโลโก้เป็นสิ่งแรกที่น่าจะอยู่ในใจ หรือสามารถจำแบรนด์ต่างๆได้เป็นอย่างแรก ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่จะต้องใส่ใจในรูปแบบของโลโก้ …ปัจจุบันโลโก้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างแบรนด์ สร้างสินค้า และสร้างบริษัทสักแห่งหนึ่งให้เป็นที่รู้จักได้…

** โลโก้ที่ดี ต้องมีเอกลักษณ์ ระบุตัวตนได้ สามารถใช้ได้ในทุกขนาด ทุกรูปแบบ – ต้องคิดถึงที่ที่โลโก้เราจะปรากฏอยู่ ว่าจะต้องคงรูปแบบตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามลองหาเพิ่มเติมดูว่า แนวโน้มของโลโก้ในวันนี้ เป็นอย่างไร

หลักการออกแบบโลโก้ที่ดี 

1. ต้องมีเอกลักษณ์ เพราะโลโก้คือ ตัวแทนของแบรนด์  ดังนั้นมันต้องมีความเป็นอย่างเดียว ชิ้นเดียว ที่ไม่เหมือนใคร โลโก้ที่ดีมองแล้วต้องรู้ทันทีว่าคือโลโก้อะไร ของแบรนด์อะไร และดีที่สุดคือจะรู้ว่าแบรนก์นี้นำเสนออะไร ถ้าโลโก้ที่ออกแบบมา ไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ก็ถือว่าโลโก้นั้นไร้ค่า

2. เรียบง่าย = ดีที่สุด โดยปกติโลโก้ที่ดีจะมีความเรียบง่ายจะดีที่สุด เพราะจะนำไปใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพ แต่ความเรียบง่ายก็ต้องมีความชัดเจน และสวยงามอย่างพอดี ดูออกว่าเป็นอะไร หรืออ่านออกว่าเป็นอะไร แม้จะเห็นแค่แวบเดียว

อย่างไรก็ตามความเว่อวังอลังการ ก็อาจจะเหมาะสมกับแบรนด์บางประเภทเช่นกัน

3. ต้องมีความหมาย นั่นหมายความว่าโลโก้จะต้องสื่อความหมายได้ เช่น ถ้าใช้สัญลักษณ์ก็ต้องมีเหตุผลว่าใช้แล้วจะสื่อความหมายอะไรให้แบรนด์ ไม่ใช่เลือกใช้เพราะสวยดี และจะยิ่งดีว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นเมื่อคนเห็นจะเข้าใจความหมายได้ทันที

4. ใช้สีให้พอดี สีเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับโลโก้ เพราะสีสามารถสร้างความรู้สึกหรือการภาพลักษณ์บางอย่างไปยังคนที่เห็น และที่สำคัญ

“สี สามารถเพิ่มการจดจำแบรนด์ได้ถึง 80%”  – Color increases brand recognition by 80% เพราะ สีเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการรับรู้ของคนที่จะเกี่ยวข้องไปยังสิ่งต่างๆ – ความรู้สึก, อารมณ์ – ที่แต่ละคนมี การรับรู้ เช่น สีฟ้า บางคนจะรู้สึกเศร้า แต่บางคนรู้สึกสดใส

และ สีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับโลโก้ เราพบว่าการเลือกใช้สีควรใช้ให้แต่พอดี แค่ 1 – 3 สี ก็เพียงพอแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และสร้างภาพจำได้ดีกว่า

5. ต้องอยู่ได้อย่างเหมาะสมทุกขนาด ทุกพื้นที่ ต้องรู้เวลานำโลโก้ไปใช้พื้นที่ที่ต่างกันต้องใช้ได้ดี และมีความรู้สึกตามกลิ่นอายที่วางไว้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งขนาด บางครั้งโลโก้ก็ถูกนำไปย่อเล็กในสื่อต่าง ๆ ซึ่งถ้าออกแบบโลโก้มาไม่ดี อาจทำให้กลายเป็นก้อนอะไรไม่รู้ก็เป็นได้

มีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่า ของทุกสิ่งทุกอย่างมักจะถูกออกแบบมา แต่ของที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีมีไม่มาก”

QUOTe :

“Everything is designed. Few things are designed well.” – Brian Reed –

สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ “โลโก้ที่ดีต้องผ่านการคิดอย่างรอบคอบ”

เพราะ โลโก้นั้นจะต้องอยู้กับธุรกิจหรือองค์กรนั้นต่อไปอีกนาน เพราะงั้นก่อนเริ่มทำโลโก้ทุกครั้งควรจะต้องคิดให้รอบคอบในทุกๆอย่างหรือทุกองค์ประกอบเสียก่อน

ต้องการคำปรึกษา หรือมีคำถาม ดิดต่อที่ Comment หรือ Messenger ได้เลยนะคะ

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *