Skip to content

มีแบรนด์…. ใช้แบรนด์ในทุกๆ สื่อ เดินหน้าอย่างมีนัยยะ (Step 7 : สร้างแบรนด์ใน 7 ขั้นตอน : สูตรสำเร็จ… ฉบับเร่งรัด) – Brand Building #1.7

ในขั้นตอนนี้สิ่งที่คุณเห็น คือแบรนด์ของคุณ เป็นใคร มีเอกลักษณ์ และมีหรือจะแสดงตัวตนอย่างไร บางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจ ถ้าแบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์ และตัวตนชัดเจน “อย่าไขว้เขวถ้าคุณสร้างแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเจน หรือแตกต่างจากคนอื่น หรืออย่ากลัวที่จะแสดงตัวตนที่แตกต่างจากคนอื่น

QUOTe :

“Don’t be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else” – Anonymous –

และถ้าคุณแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์แล้วเก็บแบรนด์ไว้กับตัว แบรนด์คุณก็จะไร้ค่าไม่มีตัวตน เพราะจะมีค่าก็ต่อเมื่อประกาศแบรนด์ว่าเราคือใคร ทำอะไร เป็นใครให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังคำกล่าวไว้ว่า “แบรนด์จะไร้ค่าหากไม่ส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายในวิธีการที่เหมาะสม”

QUOTe :

A Brand is worthless if it doesn’t CONNECT with the right audiences in a relevant way. – Anonymous –

ก่อนหน้านี้เรามีการสร้างแบรนด์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (ควรจะมีการบันทึกอย่างแน่นอน ให้เป็นเหมือนคู่มือของแบรนด์) ขั้นตอนนี้ก็จะมีการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ โดยใช้คู่มือที่เราวางไว้เป็นตัวกำหนด

“กำหนดว่าแบรนด์คุณว่าจะเป็นอะไร หรือใคร คุณค่าของคุณคืออะไร อารมณ์ในการสื่อสาร เป็นอย่างไร แล้วทำการสื่อสารออกไปอย่างต่อเนื่องในเกณฑ์เดียวกัน”

QUOTe :

“Define what your brand stands for, its core values and tone of voice, and then communicate consistently in those terms.” – Simon Mainwaring  –

การสร้างแบรนด์ เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ก็จะเป็นไปในเรื่องป่าวประกาศแบรนด์ของเราให้โลกรู้จัก เพราะคงไม่มีใครที่จะสร้างแบรนด์แล้วจะเก็บเงียบ ดังนั้นเมื่อสร้างแบรนด์เสร็จแล้วเราก็ต้องประกาศแบรนด์ในทุกๆสื่อที่เราใช้ (สื่อที่กลุ่มเป้าหมายเราจะได้เห็นเรา) หรือทุกๆ ที่แบรนด์เราจะไปปรากฏ เช่น

_ใช้ Logo วางในสื่อออนไลน์ทุกสื่อที่มี

_ใช้ Mood & Tone ตามที่กำหนดในการสร้างแบรนด์ ในการสื่อสาร

_ใช้แบบตัวอักษร / สี ตามกำหนดในแบรนด์

_ออกแบบ Package ให้กลมกลืนกับรูปแบบแบรนด์ที่สร้าง

_กำหนดรูปแบบการสนทนาตาม Brand Personality ที่กำหนด

เป็นต้น

อย่าลืมเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องการมีแบรนด์ไม่ใช่มีแค่โลโก้ ดังนั้นการประกาศเรื่องแบรนด์จึงไม่ใช่เป็นการประกาศว่า ฉันมีโลโก้ แต่ต้องประกาศคุณค่าที่เราต้องการส่งมอบ และประสบการณ์ที่เราต้องการส่งมอบออกไปด้วย

“แบรนด์ไม่ใช่แค่ โลโก้ แต่หมายถึงความรู้สึก หรือประสบการณ์ ที่เราพยายามส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ แบรนด์ คือ การส่งมอบคุณค่าที่เราเป็น”

QUOTe :

“A brand is not just a logo, it’s the overall impression and experience you give to your audience and customers. YOUR BRAND EXPRESSES THE VALUE YOU PROVIDE.

IT’S YOU! – Amy Locurto –

ขั้นตอนนี้สำคัญคือการวางแผนที่จะใช้สื่อ และในวันนี้สื่อที่จะให้เลือกใช้มีหลากหลายทั้งด้านออนไลน์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  การขายโดยบุคคล  การตลาดทางตรง การจัดอีเว้นท์ การเป็นผู้สนับสนุน และอีกหลากหลายกันไป – AISAS MODELเป็นทฤษฎีการสื่อสารในยุคดิจิตัลที่น่าสนใจ – ที่สำคัญต้องใช้ให้มี “เอกลักษณ์เดียวกัน” ในทุกสื่อ หรือทุกอย่างที่ทำ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน เพื่อสื่อในเรื่องแบรนด์ที่ออกไป เพื่อแบรนด์จะได้มีตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายอาจจะมีการรับรู้ไม่ถึง 100% จากการสื่อสารที่เราพยายามจะสื่อออกไป แต่อย่างน้อยเราต้องสามารถวางโครงสร้าง หรือเรียกว่า Put your footprint ในกลุ่มเป้าหมาย ว่าแบรนด์คุณคืออะไร หรือใคร

อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้การสร้างแบรนด์ ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ ต้องรดน้ำพรวนดิน ดูแลให้ดี และทำอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้ถึงจะเจริญเติบโตได้ดี ไม่แคะแกรน หรือกระทั่งกลายพันธ์ุไป เฉกเช่นเดียวกับแบรนด์ที่ต้องได้รับการดูแล อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แบรนด์เติบโตได้อย่างมั่นคง และในที่สุดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่อไป

แบรนด์

คือ เหตุผลหลักที่จะถูกเลือก

“A Brand is a reason to choose“ – Cheryl Burgess –

อย่าลืมหลังจากปล่อยแบรนด์เราออกไป ต้องคอยสังเกตการณ์ว่ากลุ่มเป้าหมายรับรู้เรื่องราวของแบรนด์เราอย่างไร เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการสื่อออกไปหรือไม่ วัดผล ตรวจสอบ และทำให้ถูกต้องและต่อเนื่อง

“ผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว แต่แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่เหนือกาลเวลา”

“A product can be quickly outdated, but a successful brand is timeless.” — Stephen King

ต้องการคำปรึกษา ให้คำแนะนำ หรือมีคำถาม ดิดต่อที่ Comment, Messenger, E-mail : 527may27@gmail.com, FB : 527 ได้เลยนะคะ

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *