Skip to content

จะสร้างแบรนด์ จะต้องรู้เรื่องการรับรู้ว่าเป็นอย่างไร – Brand Building (Awareness) # 3

การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องดี เพราะเมื่อมีการสร้างแบรนด์ได้ดี คุณก็จะเห็นทิศทางธุรกิจของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น แต่อย่าลืมว่า เมื่อสร้างแบรนด์ก็จะต้องควบคู่กับการที่ต้องหาวิธีการสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตามที่แบรนด์วางไว้ และที่สำคัญต้องรู้ว่าการรับรู้แบรนด์คืออะไร

“แบรนด์เป็นเพียงการรับรู้และการรับรู้จะตรงกับความเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไป”

Brand is just a perception, and perception will match reality over time. -Elon Musk-

จะเห็นว่าทุกอย่างคือการต่อจิ๊กซอว์ให้พอดี เริ่มจากสร้างแบรนด์ ซึ่งการสร้างเรื่องราวเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ ดังนั้นการสร้างการรับรู้ก็คือการส่งต่อเรื่องราวของแบรนด์ การสร้างการรับรู้เรื่องราวของแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะ “การรับรู้แบรนด์เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จ”

Brand awareness is key to your brand being successful. – Anonymous –

การรับรู้เรื่องแบรนด์เป็นด่านแรกที่จะนำพาสู่คสวามสำเร็จ เพราะแบรนด์ทุกแบรนด์ต้องผ่านการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักก่อน ต่อจากนั้นถึงจะเป็นการสร้างความจดจำให้กับแบรนด์ และจากนั้นโอกาสสร้างยอดขายถึงจะเกิดขึ้น และอาจจะนำพาสู่ความชื่นชอบจนอาจจะถึงภักดีต่อแบรนด์ในอนาคต ดังนั้น การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่า

Brand Awareness – การรับรู้แบรนด์ จาก Wikipedia คือ

การที่ลูกค้าสามารถระลึก หรือจดจำแบรนด์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน  การรับรู้แบรนด์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ กับแบบจำลองความจำ การรับรู้แบรนด์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการโฆษณา และการจัดการเรื่องแบรนด์ ความสามารถของผู้บริโภคในการจดจำแบรนด์เป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจซื้อ การซื้อจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้จักแบรนด์ การรับรู้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าผู้บริโภคจะต้องสามารถจำชื่อตราสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ แต่พวกเขาต้องสามารถจดจำคุณลักษณะที่แตกต่างได้เพียงพอสำหรับการซื้อ

Brand awareness is the extent to which customers are able to recall or recognize a brand under different conditions. Brand awareness is one of two dimensions from brand knowledge, an associative network memory model. Brand awareness is a key consideration in consumer behavior, advertising management, and brand management. The consumer’s ability to recognize or recall a brand is central to purchasing decision-making. Purchasing cannot proceed unless a consumer is first aware of a product category and a brand within that category. Awareness does not necessarily mean that the consumer must be able to recall a specific brand name, but they must be able to recall enough distinguishing features for purchasing to proceed.

การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การระลึกถึงแบรนด์ (Brand Recall) ซี่งจะเกี่ยวกับความจำบางสิ่งบางอย่างในใจและบอกด้ว่าคืออะไรแต่มักจะเป็นการจำแบบผิวเผิน และอีกส่วนคือการจดจำแบรนด์ (Brand Recognition) จะเกี่ยวข้องการการจดจำวัตถู รูปทรง เช่นการรับรู้ตราสินค้า

ทั้งการระลึกถึงแบรนด์และการจดจำแบรนด์ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและในการสื่อสารการตลาด

 “หลาย บริษัท รวมทั้งหลายเจ้าของสินค้า ไม่ทราบว่าพวกเขามีปัญหาในการรับรู้แบรนด์”

Many Companies / Products Don’t Realize They Have a Brand Awareness Problem

จุดมุ่งหมายสำคัญในการรับรู้แบรนด์ คือ “ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ บริษัท หรือแบรนด์ นั้น” แบบง่ายๆ

ทำไมถึงต้องสร้าง Brand Awareness 

เพราะ การสร้าง Brand Awareness เปรียบเสมือนฐานรากของการสร้างแบรนด์ เพราะหลังจากสร้างแบรนด์สิ่งสำคัญคือจะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ที่สร้างได้อย่างไร และ การสร้าง Brand Awareness เป็นการทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีตัวตนของแบรนด์ (Existence) โดยเบื้องต้น การสร้าง Brand Awareness จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรา กลายไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเลือกใช้ หรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

_ทำให้ผู้บริโภครู้จัก โดยเฉพาะสินค้าใหม่มีความจำเป็นอย่างมากในการทำให้กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้รับรู้เรื่องแบรนด์ โดยที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จักสินค้าเลย ไม่เคยได้ยิน หรือพบเห็นแบรนด์มาก่อน

_จากรู้จักก็จะต้องทำให้น่าจดจำ โดยการสื่อสารเบื้องต้นในเรื่องภาพลักษณ์ ตัวตน จุดเด่น โดยเฉพาะ “จุดเด่น” เพื่อสร้างการรู้จักจนสามารถสร้างความประทับใจให้จดจำ เช่น เมื่ออยากกินสาหร่าย ก็ต้องกินมีชื่อแบรนด์เราขึ้นในใจกลุ่มเป้าหมาย

_เมื่อจำได้ก็จะก็ได้เปรียบคู่แข่งที่กลุ่มเป้าหมายจำไม่ได้ เพราะชื่อแบรนด์เราจะอบู่ในความทรงจำของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเลือกซื้อเรามากกว่าแบรนด์ที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จัก

_ถ้าจำแบรนด์เราได้ เมื่อออกสินค้าใหม่ก็แนะนำตัวง่ายขึ้น เพราะถ้าจำแบรนด์เราได้ก็ไม่ต้องตั้งแต่ศูนย์ในการแนะนำสินค้าว่าเราคือใคร ดีอย่างไร โดยเฉพาะถ้าแบรนด์เป็นที่จดจำในภาพลักษณ์ที่ดีมากๆ เมื่อมีสินค้าใหม่ก็อาจจะทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากซื้อสินค้าเรามากขึ้น

_สร้างแบรนด์ได้ดี สร้างการรับรู้เรื่องดีๆ ความน่าเชื่อถือยิ่งมีมากขึ้น การที่จะสร้างการรับรู้จนยิ่งไปถึงจดจำแบรนด์ได้ โดยพื้นฐานมาจากภาพลักษณ์การรับรู้ที่แบรนด์สื่ออกป สุดท้ายกลุ่มเป้าหมายจะรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ดี และจะนำพามาซึ่งการเจริญเติบโดตแบบยั่งยืน

การรับรู้แบรนด์ Brand Awareness ที่ดีจำเป็นต้องรวมการจดจำแบรนด์ Brand Recognition

_การรับรู้แบรนด์คือการวัดว่าผู้บริโภคระบุแบรนด์ได้ดีเพียงใด

_ช่วยให้เข้าใจว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างไร

_สามารถเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแบรนด์ในแง่ของความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความเท่าเทียม ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดี

_สามารถช่วยในเรื่องการรับรู้ที่ดีที่สุด

_ช่วยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

_เพิ่มยอดขายโดยสร้างความประทับใจที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อ

The Bottom Line

สร้างแบรนด์ให้เกิดการรับรู้เป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานเท่านั้น ต้องมีการต่อยอดจากการรับรู้ให้เป็นการจดจำ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าก้าวเท้าเข้าไปสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์

ดังคำที่ว่า “การรับรู้นำหน้าทางเลือก และทางเลือกจะถึงก่อนก่อนผลลัพธ์”

Awareness precedes choice and choice precedes results. – Robin Sharma

ต้องการคำปรึกษา หรือมีคำถาม ติดต่อที่ Comment, Messenger หรือ E-mail : 527may27@gmail.com ได้เลยนะคะ

#527 #brandnode #marketing #research #SME #brand #branding #consultant #knowledge #rebrand #marketing #consumerinsight #แบรนด์ #วิจัย #การตลาด #การสร้างธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *