Skip to content

News

CONSUMER TRENDs 2021 แนวโน้มผู้บริโภควันนี้ : รู้ไว้จะได้ทำอะไรไม่ตกเทรนด์ – Trend # 3

การเรียนรู้เรื่องแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในวันนี้ ก็จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น เห็นช่องทางที่จะเข้าไปทำธุรกิจให้จับใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น

9+2 LOGO TRENDs 2021 หาไอเดียในการอออกแบบโลโก้วันนี้ : รู้ไว้จะได้ทำอะไรไม่ตกเทรนด์ – Trend # 2

การออกแบบโลโก้ให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีแนวคิดของตัวเองให้ดีซะก่อนที่จะให้นักออกแบบคิดให้ ความสวยงามของโลโก้ไม่ใช่ตัวตันสินว่าเราควรใช้โลโก้นั้น
อย่างไรขอเตือนสักนิด “โลโก้ไม่ใช่แบรนด์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น เพราะแบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “นักปกครอง – Ruler หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.12

Ruler – เป็นผู้นำ ช่างควบคุม จัดการ
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่อยากปกครอง หรือกำหนดแนวทาง”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “คนสร้างสรรค์ – Creator” ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.11

Creator – ชอบคิดอะไรใหม่ ไม่จำเจ
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่อยากสร้างสรรค์ ทำจินตนาการให้เป็นจริง”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

TREND ช่วยเราได้ : จะได้ทำอะไรไม่ตกเทรนด์ – Trend # 1

เทรนด์ คือ เรื่องราวที่,,,คาดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ world movement
เทรนด์ จะเสนอ แนวทางที่น่าเสนใจ เป็นแนวทางที่น่าจะมีอนาคตที่ดีได้ และถ้าเราสามารถเตรียมการ และรู้ว่าจะเป็นอย่างไร ก็จะลดความเสี่ยงในการสูญเสียลง เทรนด์จึงเป็นตัวช่วยเราอย่างนึงที่ เราเพียงแค่หาวิธีที่จะทำให้ได้ “ซึ่งจะเป็นทางที่ยังไงก็จะไปถึง”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “ผู้ห่วงใย – Caregiver หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.10

Caregiver – คิดถึง ชอบที่ได้ดูแลคนอื่น
“เป็นลักษณะที่ห่วงใยคนอื่น และแบ่งปันความรู้ดีความรักกับคนอื่น”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “คนสร้างความสนุกสนาน – Jester หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.9

Jester – สนุกสดใส ร่าเริง สร้างรอยยิ้ม
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่ให้อารมณ์ขัน และสนุกกับแบรนด์”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “นักรัก – Lover” หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.8

อย่าลืมว่า Lover – ดึงดูด มีเสน่ห์ น่าค้นหา
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่มีพลังงานและอยากจะออกผจญภัย หรือแสวงหาความท้าทาย”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “คนสังคม – Everyman” หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.7

Everyman – ง่ายๆ เข้าถึงได้ ไม่ซับซ้อน
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่แทนตัวคนทุกคน และเข้าใจคนทั่วไป”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”

เจาะลึกทำความเข้าใจกับบุคลิกของแบรนด์…แล้วลองค้นหาว่าแบรนด์คุณมีบุคลิก “ผู้วิเศษ – Magician” หรือไม่ (12 ตัวตน แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีตัวตนชัดเจน) – Brand Archetype (Brand Building) #7.6

Magician – สร้างสิ่งที่อัศจรรย์ ดูมหัศจรรย์ เหลือเชื่อมีพลัง
“เป็นลักษณะแบรนด์ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่มีจริง เป็นจินตนาการให้คนอื่น”
การเลือกแม่แบบให้ดีสำคัญอย่างไร?
เพราะถ้าเลือกแม่แบบได้ถูกต้อง “คุณค่าของแบรนด์จะถูกแสดงออกอย่างชัดเจน รักษาคุณค่าของคุณให้เด่นชัด มีตัวตน และครอบคลุมเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นเรื่อย ๆ”